Summary of HUIN 105 lecture

This is a summary of the 1.2.07 lecture in HUIN 105, written in Norwegian.

I starten av forelesningen ble det greid ut om hexadesimale tall, som er tall som bruker et 16-talls system som går fra 0 til F. Deretter fikk vi informasjon om en bra side for å hente diverse definisjoner fra, whatis.com.

Tysk-modifisert datamaskin ved Svartediket:

Det ble deretter fortalt om Analoge datamaskiner, og som eksempel ble det nevnt at det eksisterer en Analog datamaskin her i Bergen ved Svartediket, som ble modifisert av tyskerne i 1942 under okkupasjonen. Denne maskinen har som funksjon å tilsette klor til drikkevannet i Bergen, og benytter seg av antall Volt som måleenhet for hvor mye som skal tilsettes. Dette fikk konsekvenser en gang da maskinen fikk overspenning og tilsatte flere ganger vanlig dose klor til drikkevannet, noe som resulterte i at drikkevannet luktet grusomt. Selve maskinen tok ikke noe skade av overspenningen, siden den var bygget for å kunne tåle overspenning.

Notepad skal benyttes framfor Wordpad:

Læreboken i faget anbefaler elevene å benytte Wordpad til å skrive XHTML kode i, noe som er direkte feil. Wordpad legger til mange tags som roter til koden i XHTML og må IKKE brukes. Notepad er derimot et program som lagrer i ren tekst, men filene må noen ganger omdøpes til .rtf format istedetfor .txt.

HAIKU:

Et Haiku er et lite dikt som uttrykker noe essensielt. Et flash projekt ble en gang laget som satte opp automatiske Haiku dikt rundt saker.

Markup languages:

Konseptet rundt tags har sin bakgrunn fra tiden da boktrykkerkunsten ble oppfunnet av Gutenberg.

Da man skulle trykke en side, var det merket av hvor på siden man skulle begynne med gotisk bokstav.

SGML ble utviklet fordi man hadde behov for å få alle dokumenter ut av datamaskiner på en fornuftig måte, altså generalisere tekster. SGML er standard prosedyre + regelverk. Informasjon skal være tilgjengelig for all software som leser den. Videre ble det greid ut om hvordan dette har utviklet seg til å danne HTML og XML.

Advertisements
Explore posts in the same categories: HUIN105

One Comment on “Summary of HUIN 105 lecture”

  1. Sindre Says:

    wordpad kan lagre ren tekst den også, bare bruke “save as” og velge ren tekst så er alt i orden…


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: