HUIN105 – Usability Analyse

Posted April 26, 2007 by mlangoy
Categories: HUIN105

Jeg har valgt å ta for meg http://www.ica.no som nettsted jeg skal analysere med hovedvekt på Usability. Til denne oppgaven, vil jeg basere meg på hovedpunktene fra boken “Don’t make me think” av Steve Krug. Krug mener at det bør være så lett som mulig kunne manøvrere seg rundt på et nettsted. Det skal ikke forekomme elementer som kan virke distraherende, og brukeren skal ikke måtte stoppe opp og tenke seg om for hvordan man kommer seg fram til den informasjonen som en ønsker. Med andre ord skal du ikke stoppe opp og tenke deg om.

Krug mener at det ikke eksisterer noen “gjennomsnittlig bruker”. Man kan ikke lage en nettside som alle kommer til å like. Noen målgrupper vil mislike ting som andre målgrupper liker og omvendt. Hvis en velger å designe en nettside med attraktive elementer for flere målgrupper, vil en dermed også ha med elementer som ikke vil appelere til noen av disse gruppene. En kan risikere å ende opp med et resultat som alle misliker. Et bestemt fokus på målgruppe vil derfor være noe av det viktigste med websiden. Dagligvarekjeder som ICA største kundegruppe er mødre fra småbarnsfamilier i Norge, og jeg regner derfor dette for å være målgruppen knyttet til nettstedet også.

Hvorfor skal folk ha en grunn til å logge seg inn på ICA sitt nettsted? Informasjonsmessig kan en finne seg fram til opplysninger rundt oppskrifter på mat og søke etter spesifikke ICA butikker, men når det gjelder varer finnes det kun generell info rundt ICA’s egne merkevarer, og ikke noen form for søke i eller å få opplysninger om varesortiment i butikkene. Dette er noe jeg regner som en svakhet ettersom en av grunnene til å besøke denne siden vil være for å finne ut om ICA har f.eks en spesifik vare en trenger til en oppskrift. Internasjonalt sett vil en kun ha tilgang til generell basisinfo rundt ICA kjeden på engelsk ved å trykke på “About ICA” knappen i høyre hjørnet.

Selve siden benytter mørke farger, noe som skaper en rolig og avslappet atmosfære. Plasseringen av menyer og bilder virker fornuftig, og det er ikke for mange forstyrrende elementer som kan forvirre leseren.

ICA forside

For å komme seg fram til den informasjonen man ønsker, mener Krug at man underbevisst først vil skanne over den synbare flaten for å gjenkjenne symboler eller nøkkelord som man knytter til det man er på jakt etter. Hva som er mest iøyenfallende vil være en glasskål med ulike bær og krem på toppen i senter av leserens synsfelt. Grunnen til at dette er det leseren først legger merke til, er at vi «leser» et nettsted på samme måte som vi leser en bok, fra venstre til høyre. Bildet er akkompanert med en kort artikkel med overskriften “Buffètips”, merket med uthevet skrift. Dette vil være et nøkkelord en legger merke til.

På hovedsiden er det ikke direkte opplagt hvilke objekter en skal kunne klikke seg inn på. Bildene for “middagstips” og “favoritter” er klikkbare, mens man ikke kan klikke på bildet av skogsbærdesserten, nøkkelhullet, gulrøttene, tomatene eller jenten som drikker. En kan navigere seg rundt på siden fra knapper på toppanelet. Knappene på bunnpanalet, som er utformet akkurat som knappene på toppanalet men samme skrift-font kan derimot ikke trykkes på. Her vil en være nødt å trykke på linker i selve teksten som er merket av ved understrekninger.

Navigasjonen i siden er ikke konsistent. Ut ifra indexsiden vil en forvente en navigasjon ut ifra toppanelet på siden. Det er opplagt at det er her en skal begynne for å lete seg fram etter noe. Men hvis en klikker seg inn på noen av valgalternativene, f. eks “butikker & varer”, vil en plutselig få en meny på venstre side en skal navigere ut fra. Hvordan denne menyen ser ut (hvilke knapper den har), vil også variere avhengig av hva kategori man velger fra toppanelet. Det kan tenkes at “mat & inspirasjon”, “butikker & varer”, “kontakt oss” og “jobb på ICA” skal regnes som individuelle sider i seg selv, men at de er flettet sammen på en slik måte vil føre til forvirring for leseren. Man kan komme seg tilbake til hovedsiden ved å tyrkke på “Til forsiden” knappen på venstremenyen, eller ved å trykke på ICA logo’en i topphjørnet.

ICA Vareside

Rent visuelt sett mener jeg ICA har gjort en god jobb med nettstedet for å skape en god stemning med tanke på målgruppen som besøker siden. Informasjonen tilgjengelig er også bra, men kunne ha vært bedre på noen punkter som ved vareutvalg. Navigasjonsmessig sett er siden ikke god nok. Det er vanskelig å skille mellom hva som er klikkbare knapper og hva som ikke er det. Menyen som blir tilgjengelig lenger nede i side-hierarkiet bør også være konsistent, og tilgjenelig gjennom hele navigasjonen. Det burde muligens også være mer informasjon tilgjengelig på engelsk, men jeg ser ikke på dette som noe alvorlig punkt siden målgruppen er norske brukere.

Advertisements

HUIN105 – Movie Poster

Posted March 28, 2007 by mlangoy
Categories: HUIN105

This is a fictional movie poster i created in Photoshop for my HUIN105 class

HUIN206 – Blogpost 5 – Compare the use of avatars in WoW and sims Online

Posted March 27, 2007 by mlangoy
Categories: HUIN206

Avatars in Sims Online VS Avatars in World of Warcraft

In The Sims Online, the player will be represent by a virtual character, called a Sim. When you start the game, you will be able to customize your very own Sim. Your Sim can be either male or female. You can choose among different skin colors, hairstyles, facial attributes and clothes. (You will be able to buy more outfits for your character, once you start earning virtual money, called Simoleans.) The avatars are not limited to humans only, you can also choose it to be for instance a robot or an alien.

You can control your Sim by clicking on the screen to make it move and by clicking on objects to use them. The Sim will have certain needs that needs to be attended to constantly, like “sleep”, “hunger”, “to be social”, “hygiene” etc. It will even need to use the bathroom from time to time. If the avatar dies, you will be able to get it back to life.

In World of Warcraft, you will have to choose between two factions your avatar shall be part of. What faction you choose, will limit the amount of races you can choose for the character. “The Alliance” is one faction which consists of Humans, Dwarfes, Gnomes, Night Elves and Draenei. The opposing faction is “The Horde” consisting of Orcs, Trolls, Undead, Tauren and Blood Elves. If you choose one faction, your chatacter will not be able to communicate with members of the other faction. Your avatar will be able to attack avatars of the opposing faction, and will risk being attack by them as well. Once faction and race is set, you will be able to further customize the avatar by selecting hair style and color, skin color, facial hair and facial features. Your avatar can be either male or female. You can also choose what class your character shall be, which will determine by what means it will fight (magic, swords, bow, deamons etc). The type of clothes the character can wear will also be depending on what class you choose. Later in the game you will also be able to choose different professions for your avatar, so that it easier can make virtual money called gold, silver and copper.

You will be able to move your avatar around by using the arrow buttons on your keyboard, and you can also press keys that will make the character jump, draw its weapons, sit down, sleep etc. The charater will respond to your key presses instantly, and will not do any action that is not initiated by your key presses. Basically, you are the one controlling every single action of the character. The avatar will however, not have any basic needs like the Sims. It will not get tired, it will not require any food or have other bodily functions (it can drown though). Your character will fight and die… a lot. But you can get it back to life by simply moving your characters ghost from the graveyard and back to its corpse.

In my opinion, he different “needs” might make Sims avatar slightly more realistic than an avatar from WoW. A player is however able to control WoW avatars on a more personal level. In the Sims Online, you might feel like a god watching over your avatar, and ordering it around. The type of control you have over the Sim, will be through giving it orders. In WoW, on the other hand, you will be in complete control of every action of the avatar. You can not give it orders, since it is you controlling the character. You will therefore get the feeling that you ARE the character in this simulated world.

In conclution, the main difference between avatars from Sims Online and World of Warcraft, is that in Sims you are a god giving orders to one avatar, while in WoW you are the avatar.

Gaming portal

Posted March 15, 2007 by mlangoy
Categories: Games

Me and some friends of mine from World of Warcraft have decided to start a gaming portal project. We will be uploading game reviews, comments, pictures etc. Be sure to check out my Legend of Zelda – Twilight Princess review 🙂

www.nolifer.org

Workshop 5 – Story

Posted February 22, 2007 by mlangoy
Categories: HUIN105

In this HUIN105 task, i have made a continious story using CSS and HTML.

http://huin.uib.no/~mla050/fortelling/index.html

HUIN206 Blog Post 3: Explore a social network

Posted February 12, 2007 by mlangoy
Categories: HUIN206

For this assignment, I chose to register at the popular social network Facebook, and explore the different possibilities this site can offer. Facebook is free, and seems to be quite popular among students for getting in touch with one another. You will be able to create your own profile, with a list of your interests and upload photographs to it. You can then get links to your friends profiles, and they will link to your profile, thus creating a network of friends.

A lot of problems currently exist regarding social networks. People often have friends within many varios social circles. We often change our behaviour according to what social situation we currently are in. You would for instance not talk and behave the same way amoung your parents that you do around your friends. To make a profile on a social network, will often mean that you will have to mix your different social roles together, or focus more on one role than the other. There could for example be different issues you would want to share with your drinking buddies, but that would not be appropriate for your co-workers at the office or your boss to find out about.

Some sites, like for instance Ecademy that is focusing on business relations, try to limit out the social context it is meant to be used within, thus solving this problem. However, many might find it too much of a workload to have to register to a different social network for each social context they might be involved in. Another solution to the context issue might be an option to make restrictions on your content, so that certain information can only be accessed by people within the specific context it is filed within.

Another problem would be that you are giving out too much information abouth yourself within the social network, and that people might abuse this information. Another person could for example claim to be you, based on the information that is available.

Advantages, on the other hand, and the main purpose of social networks for that matter, would be that it makes it much easier for people to get in touch with one another and thus expanding ones social network. You can find new friends based on common interests, or get in touch with people that are aprt of your friends social networks. One could call it: “Become friends with the friends of my friends.”

Workshop 4 – Poem

Posted February 8, 2007 by mlangoy
Categories: HUIN105

Here is a link to the webpage i created for the poem:

http://huin.uib.no/~mla050/dikt/index.html